Psychotherapie kan helpend zijn bij verschillende klachten en problemen

 • gevoelens van depressieve aard (somberheid, lusteloosheid, geen plezier kunnen ervaren, piekeren, slapeloosheid)
 • angst- en spanningsklachten, fobieën, paniek, sociale angst
 • terugkerende problemen in het contact met anderen
 • problemen met rouwverwerking
 • problemen als gevolg van traumatische ervaringen
 • identiteitsproblemen en persoonlijkheidsproblematieken
 • problemen rondom kinderwens, ongewenste kinderloosheid
 • werk-gerelateerde problemen, zoals overspannenheid en burn-out
 • levensfaseproblematiek, zingevingsvragen
 • onbegrepen lichamelijke klachten
 • psychische problemen bij lichamelijke beperkingen of chronische ziekte
 • dwanghandelingen en/of dwanggedachten
 • psychische klachten die samenhangen met ervaringen vanuit het verleden

Klachten die minder geschikt zijn in een vrijgevestigde psychotherapiepraktijk

 • verslavingsproblemen
 • chronische psychiatrische problemen

Mijn praktijk is niet geschikt voor cliënten die dusdanige problemen hebben dat 24/7 hulp nodig kan zijn. U kunt dan terecht bij instellingen die u deze zorg wel kunnen bieden.

Mocht u vragen hebben of psychotherapie voor u de juiste behandelmethode is, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. Ook uw huisarts of POH-GGZ kan u hierover informeren.

Aanmelden Psychotherapie Geleen

Psychotherapiepraktijk Geleen

Mw. drs. Ankie van Dalen
Agnes Printhagenstraat 34
6161 EK Geleen
Tel. 06-12544157
e-mail: info@psychotherapie-geleen.nl

BIG-registratie: 39017411716
KvK: 61383279
AGB-zorgverlenerscode: 94011343
AGB-praktijkcode: 94061125
lees meer over Ankie van Dalen en Psychotherapiepraktijk Geleen