Kosten

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding is een verwijzing door de huisarts noodzakelijk.

Vergoedingen

Psychotherapie is opgenomen in de basisverzekering en wordt vergoed door de zorgverzekeraars. Psychotherapiepraktijk Geleen heeft contracten met alle zorgverzekeraars en kan de kosten rechtstreeks bij hen declareren.

De Specialistische GGZ wordt betaald vanuit de basisverzekering in de vorm van DBC’s (Diagnose Behandel Combinaties). De diagnose in combinatie met de duur van de behandeling is bepalend voor de kosten (informatie over tarieven vindt u o.a. op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit). De gegevens van de DBC worden volledig geanonimiseerd naar het DBC-informatiesysteem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit kenbaar maken.

In de Generalistische Basis GGZ wordt gedeclareerd in een stelsel van vier zorgvraagzwaarteproducten: Kort, Middel, Intensief en Chronisch. Welke zorgproduct wordt gekozen is afhankelijk van de aard en de ernst van de problematiek, de complexiteit en het beloop van de klachten. Overigens bieden niet alle zorgverzekeraars het product ‘Chronisch’ aan.

Voor eventuele vragen kunt u bij uw zorgverzekeraar terecht. Het kan zijn dat een deel van de kosten van uw behandeling nog onder het verplicht eigen risico van uw zorgverzekering valt ( in 2021 min. € 385,-  m.u.v. DSW, daar is het in 2021 € 375,-).

Wat wordt niet vergoed

Voor niet verzekerde psychologische zorg, zoals hulp bij relatieproblemen, aanpassingsproblemen en hulp bij werkgerelateerde problemen gelden de volgende tarieven:

  • individuele psychotherapie € 90,- per sessie van 45 min.
  • partnerrelatietherapie € 150,- per sessie van 90 min.

Partnerrelatietherapie wordt wel vergoed indien er een andere hoofddiagnose is gesteld, bijvoorbeeld depressie of angststoornis.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze behandelingen vanuit de aanvullende verzekering (raadpleeg het vergoedingenoverzicht van uw zorgverzekering). In dat geval kunt u de factuur insturen naar uw zorgverzekeraar.

Een afspraak afzeggen

Indien u verhinderd bent om een afspraak na te komen, dient u dit ten minste 24 uur van tevoren te laten weten, per telefoon of e-mail. Omdat de zorgverzekeraar niet betaalt in geval van te laat afzeggen of niet op de afspraak komen, wordt ongeacht de reden van afmelding een deel van de gemiste behandeling bij u in rekening gebracht (€ 45,- bij een individuele behandeling en € 90,- bij partnerrelatietherapie).

Aanmelden Psychotherapie Geleen

Psychotherapiepraktijk Geleen

Mw. drs. Ankie van Dalen
Agnes Printhagenstraat 34
6161 EK Geleen
Tel. 06-12544157
e-mail: info@psychotherapie-geleen.nl

BIG-registratie: 39017411716
KvK: 61383279
AGB-zorgverlenerscode: 94011343
AGB-praktijkcode: 94061125
lees meer over Ankie van Dalen en Psychotherapiepraktijk Geleen