Kosten

Vergoedingen

Psychotherapie is opgenomen in de basisverzekering en wordt vergoed door de zorgverzekering, mits u een verwijzing heeft van de huisarts en er sprake is van een DSM-5 diagnose die door het Zorginstituut Nederland (ZIN) in het verzekerde pakket is opgenomen. Het kan zijn dat een deel van de kosten van uw behandeling onder het verplicht eigen risico van uw zorgverzekering valt (€ 385,- of hoger indien u dit vrijwillig heeft verhoogd). Vanaf 2022 tellen de behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) elk jaar opnieuw mee voor het eigen risico.

Binnen de GGZ is per 1 januari 2022 het Zorgprestatie Model ingevoerd. Dit betekent dat de kosten per consult worden berekend. De kosten worden bepaald door het soort consult (diagnostiek of behandeling), de functie van de behandelaar en de tijdsduur van het consult. Maandelijks worden de kosten voor uw behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. In uw declaratieoverzicht via ‘mijn omgeving’ van uw zorgverzekeraar kunt u dit inzien.

Psychotherapiepraktijk Geleen heeft in 2024 contracten met onderstaande zorgverzekeraars en kan de kosten rechtstreeks bij hen declareren.

 • Zilveren Kruis Achmea (FBTO, De Friesland, Interpolis, ZieZo, Zilveren Kruis)
 • CZ (Nationale Nederlanden, OHRA, CZ, CZ Just, CZdirect)
 • VGZ (Bewuzt, IZA, IZZ, UMC, Univé, VGZ, ZEKUR)
 • Menzis (Anderzorg, Hema, Menzis, VinkVink)
 • DSW (DSW, Stad Holland)
 • Salland

Met de volgende verzekeraars is geen contract afgesloten:

 • ONVZ (ONVZ, VvAA)
 • Eucare (Aevitae).
 • ASR (ASR, Ditzo)
 • Zorg en Zekerheid

In dit geval betaalt u zelf eerst de maandelijkse rekening, gebaseerd op een consult voor diagnostiek  (45 minuten) van € 172,98 en een behandelconsult (45 minuten) van € 147,95 (de tarieven zijn conform de NZa). Via declaratie krijgt u ongeveer 70% terug van uw verzekeraar bij een naturapolis en met een restitutiepolis krijgt u het marktconforme tarief volledig van uw verzekeraar vergoed.

Wat wordt niet vergoed

Voor niet verzekerde psychologische zorg, zoals hulp bij aanpassingsproblemen en hulp bij werkgerelateerde problemen gelden de volgende tarieven:

 • individuele psychotherapie € 110,- per sessie van 45 min.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze behandelingen vanuit de aanvullende verzekering (raadpleeg het vergoedingenoverzicht van uw zorgverzekering). In dat geval kunt u de factuur insturen naar uw zorgverzekeraar.

Een afspraak afzeggen

Indien u verhinderd bent om een afspraak na te komen, dient u dit ten minste 24 uur van tevoren te laten weten, per telefoon of e-mail. Omdat de zorgverzekeraar niet betaalt in geval van te laat afzeggen of niet op de afspraak komen, wordt ongeacht de reden van afmelding een deel van de gemiste behandeling bij u in rekening gebracht (€ 45,- bij een individuele behandeling en € 90,- bij partnerrelatietherapie).

Aanmelden Psychotherapie Geleen

Psychotherapiepraktijk Geleen

Mw. drs. Ankie van Dalen
Agnes Printhagenstraat 34
6161 EK Geleen
Tel. 06-12544157
e-mail: info@psychotherapie-geleen.nl

BIG-registratie: 39017411716
KvK: 61383279
AGB-zorgverlenerscode: 94011343
AGB-praktijkcode: 94061125
lees meer over Ankie van Dalen en Psychotherapiepraktijk Geleen