Overige informatie

Rechten en plichten van de psychotherapie

Voor alle psychotherapeuten geldt dat zij zich dienen te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapeuten (zie www.lvvp.info en www.psychotherapie.nl ).

Kort samengevat houdt dit in dat:

  • U recht heeft op informatie
  • U recht heeft op geheimhouding van uw gegevens
  • U recht heeft op inzage van uw dossier
  • U recht heeft om zelf een hulpverlener te kiezen
  • U recht heeft om een klacht in te dienen

Al het besprokene wordt als strikt vertrouwelijk behandeld. Informatie aan derden wordt slechts gegeven na uw schriftelijke toestemming. De geheimhoudingsplicht is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), de Beroepscode voor Psychotherapeuten (zie www.lvvp.info en www.psychotherapie.nl) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

Klachtenbehandeling kan, als een gesprek over de klacht met uw psychotherapeut niets oplevert, plaatsvinden door contact op te nemen met de onafhankelijke klachtencommissie van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten.

Waarneming bij afwezigheid

Bij afwezigheid zal, indien noodzakelijk/wenselijk, een waarnemer beschikbaar zijn. Indien de praktijk door onvoorziene omstandigheden langer dan 4 weken gesloten is, wordt u tijdig geïnformeerd over waarneming van de behandeling door een andere praktijk.

Crisis

In geval van een crisissituatie dient u contact op te nemen met uw huisarts of dienstdoende huisarts via de huisartsenpost. In overleg met de huisarts kan eventueel de crisisdienst van de GGZ worden ingeschakeld.

Kwaliteitsstatuut

De praktijk beschikt over een formeel goedgekeurd Kwaliteitsstatuut. Vanaf 1 januari ’17 is een kwaliteitsstatuut verplicht gesteld en wordt het vermeld op de internetpagina van het Zorginstituut Nederland (ZIN). In de praktijk ligt het Kwaliteitsstatuut voor cliënten ter inzage.

Relevante websites:

Aanmelden Psychotherapie Geleen

Psychotherapiepraktijk Geleen

Mw. drs. Ankie van Dalen
Agnes Printhagenstraat 34
6161 EK Geleen
Tel. 06-12544157
e-mail: info@psychotherapie-geleen.nl

BIG-registratie: 39017411716
KvK: 61383279
AGB-zorgverlenerscode: 94011343
AGB-praktijkcode: 94061125
lees meer over Ankie van Dalen en Psychotherapiepraktijk Geleen