Werkwijze

Veel mensen wenden zich met hun klachten en problemen eerst tot hun huisarts. Het kan zijn dat u eerst enkele gesprekken heeft met uw huisarts of praktijkondersteuner GGZ, maar zij kunnen u ook direct doorverwijzen. Op de verwijzing staan de gegevens van u en van uw huisarts, een korte beschrijving van de klachten en verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ of de Specialistische GGZ.

Intakefase
Een intake bestaat uit één of meerdere gesprekken. Tijdens deze gesprekken tracht de psychotherapeut uw problemen zo goed mogelijk in kaart te brengen. Eventueel wordt u gevraagd één of meerdere vragenlijsten in te vullen.
Met ingang van 1 januari 2022 wordt er in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) gewerkt met zorgvraagtypering. Voor de zorgvraagtypering wordt in de intakefase door uw therapeut een HoNOS+ vragenlijst ingevuld. Dit is een momentopname van uw zorgvraag.
Op basis van de intake, de vragenlijsten en de zorgvraagtypering zal de psychotherapeut een (voorlopig) diagnose stellen. Rekening houdend met uw persoonlijke omstandigheden zal de therapeut beoordelen of psychotherapie een passende vorm van hulp voor u is en zo ja, welke specifieke vorm van psychotherapie dan voor u geschikt zou zijn. In een adviesgesprek zal de therapeut de uitkomsten van de vragenlijsten, de zorgvraagtypering, de diagnose en de mogelijkheden van therapie met u bespreken. In grote lijnen wordt ook uitgelegd wat de therapie inhoudt. De psychotherapeut en cliënt beslissen samen waaraan gewerkt gaat worden en hoe dat wordt gedaan. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan.

In overleg behoren online consulten tot de mogelijkheid. Afhankelijk van uw situatie kan e-health een passende toevoeging zijn aan uw behandeling. Daarbij worden gesprekken op de praktijk afgewisseld met online programma’s in een afgeschermde omgeving. U kunt dan op uw tijd en plaats werken aan het herstelproces.

De Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ) is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige klachten en problemen. De behandeling is relatief kortdurend en klachtgericht. Afhankelijk van uw klachten en/of problemen, uw hulpvraag en de zorgvraagtypering wordt in overleg met u bekeken hoeveel gesprekken waarschijnlijk nodig zijn.

Psychotherapie is een intensieve, meestal langdurige behandeling, geschikt voor mensen met klachten en problemen op verschillende levensgebieden. Dit valt onder de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ). Psychotherapie heeft als doel veranderingen teweeg te brengen in die aspecten van uw persoonlijkheid die leiden tot problemen. Psychotherapie is het meest effectief bij wekelijkse behandelafspraken.

Ik pas de volgende therapievormen toe:

Aanmelden Psychotherapie Geleen

Psychotherapiepraktijk Geleen

Mw. drs. Ankie van Dalen
Agnes Printhagenstraat 34
6161 EK Geleen
Tel. 06-12544157
e-mail: info@psychotherapie-geleen.nl

BIG-registratie: 39017411716
KvK: 61383279
AGB-zorgverlenerscode: 94011343
AGB-praktijkcode: 94061125
lees meer over Ankie van Dalen en Psychotherapiepraktijk Geleen