Transference-focused psychotherapy (TFP)

Transference-Focused Psychotherapy (TFP) is bedoeld voor mensen met problemen die hun identiteit en hun relaties betreffen: niet tijdelijk, maar structureel. De problemen bestaan meestal uit conflicten in relaties en uit snelle wisselingen in het beeld dat iemand heeft van zichzelf en van anderen. Daardoor kunnen o.a. stemmings- en angstklachten ontstaan.
Het doel van TFP is dat de verschillende beelden die iemand van zichzelf heeft tot één geheel worden: een solide en flexibel identiteitsgevoel. In de behandeling gaat cliënt een persoonlijke relatie aan met de therapeut, met de bedoeling dat de problemen die cliënt doorgaans heeft ook merkbaar worden binnen die relatie. De gevoelens, gedachten en gedragingen die bij cliënt opgeroepen worden, worden onderzocht en vergeleken met de (relatie-) problemen die er buiten de therapie zijn.
De therapie is individueel, intensief (1 à 2 keer in de week) en duurt langere tijd – doorgaans twee jaar. Aan het begin van de therapie wordt een behandelovereenkomst opgesteld waarin doelen, werkwijze en de afspraken worden vastgelegd.

Bron: NVPP

Aanmelden Psychotherapie Geleen

Psychotherapiepraktijk Geleen

Mw. drs. Ankie van Dalen
Agnes Printhagenstraat 34
6161 EK Geleen
Tel. 06-12544157
e-mail: info@psychotherapie-geleen.nl

BIG-registratie: 39017411716
KvK: 61383279
AGB-zorgverlenerscode: 94011343
AGB-praktijkcode: 94061125
lees meer over Ankie van Dalen en Psychotherapiepraktijk Geleen